Smart Locker - Tủ Đồ Thông Minh

Smart Locker - Tủ Đồ Thông Minh: Sự Tiện Lợi Của Công Nghệ Trong Việc Quản Lý Vật Dụng Cá Nhân (6 Sản phẩm)

Tủ đồ thông minh dùng khuôn mặt SV-FR02-M21

- Nguồn điện : 220V/300mA
- Màn hình cảm ứng: 10 inch
- Số ô tủ: 21
- Có thể mở rộng lên tới 53 ô tủ ( thêm 02 tủ mở rộng SV-FR02-EXT16 )
- Kích thước từng ô tủ nhỏ (RxCxS): 425x150x450 (mm) . Số lượng ô tủ nhỏ: 09
- Kích thước từng ô tủ vừa (RxCxS): 425x250x450 (mm). Số lượng ô tủ vừa: 09
- Kích thước từng ô tủ lớn (RxCxS): 425x450x450 (mm).Số lượng ô tủ lớn: 03
- Kích thước tổng thể(RxCxS):1510x2010x450 (mm)
- Khóa : Khóa điện
- Chất liệu: Thép sơn tĩnh điện dây 1.2 -1.5 mm
- Mầu sắc : Cam, Xanh xám
- Điều khiển mở tủ bằng khuôn mặt
- Cổng truyền thông: 01 RJ45 10/100 Mbps
- Môi Trường hoạt động: Trong nhà.

SĐT/Zalo: 0964.257.284

Tủ mở rộng 16 ngăn SV-FR02-EXT16

- Số ô tủ: 16
- Kích thước từng ô tủ nhỏ (RxCxS): 425x150x450 (mm) . Số lượng ô tủ nhỏ: 08
- Kích thước từng ô tủ vừa (RxCxS): 425x250x450 (mm). Số lượng ô tủ vừa: 06
- Kích thước từng ô tủ lớn (RxCxS): 425x450x450 (mm).Số lượng ô tủ lớn: 02
- Kích thước tổng thể(RxCxS):1000x2010x450 (mm)
- Khóa : Khóa điện
- Chất liệu: Thép sơn tĩnh điện dây 1.2 -1.5 mm
- Mầu sắc : Cam, Xanh xám
- Điều khiển mở tủ từ tủ chính.
- Môi Trường hoạt động: Trong nhà.

SĐT/Zalo: 0964.257.284

Tủ đồ thông minh dùng khuôn mặt SV-FR01.M09

- Nguồn điện : 220V/300mA
- Màn hình cảm ứng: 10 inch
- Số ô tủ: 09
- Có thể mở rộng lên tới 59 ô tủ ( thêm 05 tủ mở rộng SV-FR01-EXT10 )
- Kích thước từng ô tủ (RxCxS): 275x370x450 (mm)
- Kích thước tổng thể(RxCxS): 700x2010 x450 (mm)
- Khóa : Khóa điện
- Chất liệu: Thép sơn tĩnh điện dây 1.2 -1.5 mm
- Mầu sắc : Cam, Xanh xám
- Điều khiển mở tủ bằng khuôn mặt
- Cổng truyền thông: 01 RJ45 10/100 Mbps
- Môi Trường hoạt động: Trong nhà.

SĐT/Zalo: 0964.257.284

Tủ đồ mở rộng 10 ngăn SV-CAMI-EXT10

- Số ô tủ: 10
- Kích thước từng ô tủ (RxCxS): 275x370x450 (mm)
- Kích thước tổng thể(RxCxS): 700x2010x450 (mm)
- Khóa : Khóa điện
- Chất liệu: Thép sơn tĩnh điện dây 1.2 -1.5 mm
- Mầu sắc : Cam, Xanh xám
- Điều khiển mở tủ từ tủ chính.
- Môi Trường hoạt động: Trong nhà.

SĐT/Zalo: 0964.257.284

Tủ đồ thông minh dùng thẻ SV-CAMI-M10

- Nguồn điện : 220V/100mA
- Số ô tủ: 10
- Đầu đọc thẻ : Mifare 13.56 Mhz
- Có thể mở rộng lên tới 60 ô tủ ( thêm 05 tủ mở rộng SV-CAMI-EXT10 )
- Kích thước từng ô tủ (RxCxS): 275x370x450 (mm)
- Kích thước tổng thể(RxCxS): 700x2010x450 (mm)
- Khóa : Khóa điện
- Chất liệu: Thép sơn tĩnh điện dây 1.2 -1.5 mm
- Mầu sắc : Cam, Xanh xám
- Điều khiển mở tủ bằng khuôn mặt
- Cổng truyền thông: 01 RJ45 10/100 Mbps
- Môi Trường hoạt động: Trong nhà.

SĐT/Zalo: 0964.257.284

Tủ đồ mở rộng 10 ngăn SV-FR01-EXT10

- Số ô tủ: 10
- Kích thước từng ô tủ (RxCxS): 275x370x450 (mm)
- Kích thước tổng thể(RxCxS): 700x2010 x450 (mm)
- Khóa : Khóa điện
- Chất liệu: Thép sơn tĩnh điện dây 1.2 -1.5 mm
- Mầu sắc : Cam, Xanh xám
- Điều khiển mở tủ từ tủ chính.
- Môi Trường hoạt động: Trong nhà.

SĐT/Zalo: 0964.257.284