Tem thẻ RFID quản lý trang phục, quần áo

Tem thẻ RFID quản lý trang phục, quần áo: Giải pháp cách mạng cho quản lý quần áo (36 Sản phẩm)

NHÃN CE333046 - CHIP Qstar 73GB / 71GB

MÃ: CE333046

KÍCH THƯỚC ANTEN: 30*46 mm

ỨNG DỤNG: MAY MẶC, THỜI TRANG, BÁN LẺ, QUẢN LÝ HÀNG HÓA

TEM NHÃN CE333050

MÃ: CE333050

KÍCH THƯỚC ANTEN (mm): 30*50

KÍCH THƯỚC NHÃN (mm): 34*54

CHIP: Ucode 8 /Ucode 9

ỨNG DỤNG: MAY MẶC, THỜI TRANG, GIÀY DA, QUẢN LÝ HÀNG HÓA

SĐT/ ZALO: 0964.257.284

NHẪN CE331540 - CHIP H10

MÃ: CE331540

KÍCH THƯỚC ANNTEN (mm): 15*40

KÍCH THƯỚC NHÃN (mm): 18*43

ỨNG DỤNG: MAY MẶC, THỜI TRANG, GIÀY DA, QUẢN LÝ HÀNG HÓA

SĐT/ ZALO: 0964.257.284

T829 - Square Pin

MÃ: T829

TẦN SỐ: 902 - 928MHz(US)/865 - 868MHz(EU)

KÍCH THƯỚC: 40*22mm

ỨNG DỤNG: THỜI TRANG, MAY MẶC, BÁN LẺ

SĐT/ ZALO: 0964.257.284

T823 - Round Pin

MÃ: T823

TẦN SỐ: 902 - 928MHz(US)/865 - 868MHz(EU)

KÍCH THƯỚC: Ф34*5.3mm

ỨNG DỤNG: THỜI TRANG, MAY MẶC, BÁN LẺ

SĐT/ ZALO: 0964.257.284

CE36081 - Finger Optica

MÃ: CE36081

TẦN SỐ: AM/RF/AM+RFID/RF+RFID

KÍCH THƯỚC: 26.2*76.4*24.4mm

ỨNG DỤNG: THỜI TRANG, MAY MẶC, BÁN LẺ

SĐT/ ZALO: 0964.257.284

CE36078 - Finger Tag

MÃ: CE36078

TẦN SỐ: AM/RF/AM+RFID/RF+RFID

KÍCH THƯỚC: 21.5*73*17.6mm

ỨNG DỤNG: THỜI TRANG, MAY MẶC, BÁN LẺ

SĐT/ ZALO: 0964.257.284

CE36074 - Whale Tag

MÃ: CE36074

TẦN SỐ: AM+RFID/RF+RFID

KÍCH THƯỚC: 30*64.5*18.7mm

ỨNG DỤNG: THỜI TRANG, MAY MẶC, BÁN LẺ

SĐT/ ZALO: 0964.257.284

CE36061 - Super Dual Tag

MÃ: CE36061

TẦN SỐ: AM+RFID/RF+RFID

KÍCH THƯỚC: 69*30.5*20.5mm

ỨNG DỤNG: THỜI TRANG, MAY MẶC, BÁN LẺ

SĐT/ ZALO: 0964.257.284

CE36101 - Shuttle Tag

MÃ: CE36101

TẦN SỐ: AM/RF/AM+RFID/RF+RFID

KÍCH THƯỚC: 60*25*17.5mm

ỨNG DỤNG: THỜI TRANG, MAY MẶC, BÁN LẺ

SĐT/ ZALO: 0964.257.284

T244 - Auto Tag

MÃ: T244

TẦN SỐ: AM/RF/AM+RFID/RF+RFID

KÍCH THƯỚC: Φ54 * 19mm

ỨNG DỤNG: THỜI TRANG, MAY MẶC, BÁN LẺ

SĐT/ ZALO: 0964.257.284

CE36114 - Click pin Tag E

MÃ: CE36114

TẦN SỐ: AM/RF/AM+RFID/RF+RFID

KÍCH THƯỚC: 67*25*36.5mm

ỨNG DỤNG: THỜI TRANG, MAY MẶC, BÁN LẺ

SĐT/ ZALO: 0964.257.284

CE36110 - Click pin Tag L

MÃ: CE36110

TẦN SỐ: 902-928MHz (US)/AM+US/RF+US

KÍCH THƯỚC: 67*21*32mm

ỨNG DỤNG: THỜI TRANG, MAY MẶC, BÁN LẺ

SĐT/ ZALO: 0964.257.284

T504 - Mini Multi Grip

MÃ: T504

TẦN SỐ: AM/RF/AM+RFID/RF+RFID

KÍCH THƯỚC: Ф50.1*46.7mm

ỨNG DỤNG: BÁN LẺ

SĐT/ ZALO: 0964.257.284

T313 - Multi Alarm Tag

MÃ: T313

TẦN SỐ: AM/RF/AM+RFID/RF+RFID

KÍCH THƯỚC: 60*33.6*16mm

ỨNG DỤNG: THỜI TRANG, MAY MẶC, BÁN LẺ

SĐT/ ZALO: 0964.257.284

CE353870 - HANGTAG

MÃ: CE353870

TẦN SỐ: 860-960MHz

KÍCH THƯỚC: 45*77mm

CHẤT LIỆU: Coated Paper

ỨNG DỤNG: THỜI TRANG, MAY MẶC, BÁN LẺ

SĐT/ ZALO: 0964.257.284

CE35101 - HANGTAG

MÃ: CE35101

TẦN SỐ: 860-960MHz

KÍCH THƯỚC: 83*39mm

CHẤT LIỆU: Coated Paper

ỨNG DỤNG: THỜI TRANG, MAY MẶC, BÁN LẺ

SĐT/ ZALO: 0964.257.284

CE34099 - Care label

MÃ: CE34099

TẦN SỐ: 860-960MHz

KÍCH THƯỚC: 58*26mm

CHẤT LIỆU: Stain / Nylon

ỨNG DỤNG: THỜI TRANG, MAY MẶC, BÁN LẺ

SĐT/ ZALO: 0964.257.284

CE34100 - CARE LABEL

MÃ: CE34100

TẦN SỐ: 860-960MHz

KÍCH THƯỚC: 70*40mm

CHẤT LIỆU: Stain / Nylon

ỨNG DỤNG: THỜI TRANG, MAY MẶC, BÁN LẺ

NHÃN CE353050

MÃ SẢN PHẨM: CE353050

KÍCH THƯỚC ANTEN: 30*50

KÍCH THƯỚC NHÃN: 83*39

ỨNG DỤNG: MAY MẶC, THỜI TRANG

SĐT/ ZALO: 0964.257.284

NHÃN CE341540

MÃ SẢN PHẨM: CE341540

KÍCH THƯỚC ANTEN: 15*40

KÍCH THƯỚC NHÃN: 58*26

ỨNG DỤNG: MAY MẶC, THỜI TRANG

SĐT/ ZALO: 0964.257.284

NHÃN CE334444

MÃ SẢN PHẨM: CE334444

KÍCH THƯỚC ANTEN: 44*44

KÍCH THƯỚC NHÃN: 47*47

ỨNG DỤNG: MAY MẶC, THỜI TRANG, QUẢN LÝ TÀI SẢN

SĐT/ ZALO: 0964.257.284

NHÃN CE334545

MÃ SẢN PHẨM: CE334545

KÍCH THƯỚC ANTEN: 45*45

KÍCH THƯỚC NHÃN: 47*47

ỨNG DỤNG: MAY MẶC, THỜI TRANG, QUẢN LÝ TÀI SẢN, BÁN LẺ

SĐT/ ZALO: 0964.257.284

NHÃN CE333046

MÃ SẢN PHẨM: CE333046

KÍCH THƯỚC ANTEN: 30*46

ỨNG DỤNG: BÁN LẺ, THỜI TRANG, QUẢN LÝ TÀI SẢN

SĐT/ ZALO: 0964.257.284